Enklare mikrotjänster för Magento, eZ och Drupal med Platform.sh PaaS

In Adobe Commerce / Magento, Drupal, Ibexa, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) erbjudande har på kort tid fått många anhängare, främst kodade inom PHP. Tjänsten har integrerats med Magento 2, Symfony (som Drupal 8 ligger nära), Bitbucket och nu även PHP-baserade eZ CMS.

Tanken är att PaaS tillägget ska hjälpa produkterna och dess användare att frigöra värdefull kundtid med mycket mindre fokus på själva infrastrukturen och mer på att lösa fristående problem som berör flera olika typer av sammankopplade produkter.

Platform.sh användare kan skapa och köra sina egna applikationer eller tredje-parts applikationer i en mikrotjänstenivå. Det mesta av de infrastrukturella problemen förpassas till molnet där de redan har förberetts för och hanterats i flera olika typer av användningsfall. Vidare försvinner behovet av deployer, löpande ”continuous changes” är en del av PaaS erbjudandet.

Leave a Comment