Enterprise Architecture allt viktigare

In Metodik, Nyheter, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Organisationers ständiga krav på förändring och vidareutveckling har lett till viss komplexitet inom IT hos större organisationer. Det är inte längre lika lätt att få tillgång till den information som efterfrågas. System är beroende av varandra och mindre förändringar medför stora konsekvenser där verksamhet och IT inte alltid kan mötas.

Enterprise Architecture (EA), en arkitektur för helheten, kan hjälpa till att beskriva komplexa sammanhang som möjliggör förändringar och ska underlätta kommunikation mellan verksamhet och IT. EA är aktuellt för de som idag arbetar i gränssnittet mellan verksamhet och IT och behöver en ökad förståelse för Enterprise Architecture (EA).

Bolag som arbetar effektivt med EA inom områden som Affärs-, Verksamhets och IT-arkitektur har insett fördelarna:

  • Delar upp olika arkitekturer
  • Förändringsplanering
  • Förvaltning enligt EA
  • Strategisk och operativ planering
  • EA vid kostnadsjakt och rationalisering


EA kan med förldel styras av internationella ramverk som Zachman och TOGAF.

Leave a Comment