EPiServer växte enbart med 3%, åtgärder att vänta

In Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

EPiServers årsredovisning för det senaste verksamhetsåret är ute, släppt en aning sent. Och EPiServers tillväxt lämnar lite att önska. Bolaget ökar enbart 3 % från 281 Mkr 2012 till 290 Mkr 2013. EPiServer har själva skrivit att marknaden generellt växer med 20 % årligen och att marknaden för e-handel växer ännu mer.

coop nansen episerver

Vidare är det många ”ägg i den svenska korgen”, Sverige står fortfarande för mer än 50 % av omsättningen och visar just nu upp en negativ tillväxt med 5 %. Resten av Europa växer med 5 % (men står bara för 21 % av den totala omsättningen) och övriga världen växer med drygt 20 %. EPiServer har idag 30 anställda i USA och tillväxten borde vara högre med tanke på den låga omsättningen.

Vinsten minskar med 28 %, från 42,6 till 30,6 MKR vilket innebär att nettomarginalen (EBIT) nu bara är 10 % jämfört med 27 % så sent som 2010.

Och nu bekräftades siffran vad Euroling SiteSeeker kostade. Bolaget förvärvades för 36,7 Mkr och bidrog med runt 22 Mkr i omsättning vilket gjorde att man 2013 bröt 300 Mkr-vallen i omsättning. Lägger man till det bolaget landar totala tillväxen på runt 9 %.

En inte helt otänkbar gissning är att EPiServers styrelse och ägare IK vill se en mer marknadsmässig tillväxt igen.

 

 


Kommentarer

 1. episerver väljer prata omsättning: Det svenska programvaruföretaget Episerver visar fantastisk
  tillväxt under första halvåret 2014. Omsättningen ökade med 31 %, mer än
  dubbelt så mycket som marknaden för mjukvara för e-handel och CMS, som
  branschanalytiker uppskattar växer med 13 %.

  Tillväxten har drivits av stark licensförsäljning, vilken växte
  med 20 % i jämförelse med samma period under 2013. Den starka tillväxten har
  uppnåtts samtidigt som marginalen åter är på den goda nivå som Episerver
  eftersträvar, efter de investeringar som gjordes under 2013, vilket ger utrymme
  för fortsatta investeringar och utveckling av företaget.

  Marknaden för e-handel och digital marknadsföring utvecklas hela
  tiden, vilket medför att företag och organisationer ser möjligheter med att
  förbättra sina affärsresultat genom att investera i sin onlinenärvaro.
  Episervers produkter och tjänster passar väl in i de strategierna, vilket
  bidragit till företagets starka utveckling under första halvåret 2014.

  – Jag är otroligt nöjd med vår utveckling under det första
  halvåret i år. Vi tar marknadsandelar på alla marknader där vi är etablerade.
  Sverige fortsätter att utvecklas positivt och i England har vi under första
  halvåret mer än fördubblat försäljningen. I USA är ökningen 38 %. Dessa goda
  resultat kommer också att ge oss en hävstångseffekt när vi går in i 2015,
  eftersom en del av vår försäljning kommer från tjänster som påverkar intäkterna
  med en viss fördröjning. Det är en trend som påbörjades under 2013, säger
  Martin Henricsson, VD på Episerver.

  Under de senaste åren har Episerver utvecklat sin produkt- och
  tjänsteportfölj så att den nu omfattar lösningar för digital marknadsföring,
  e-handel, sök och beteendedriven marknadsföring. Företagets ekosystem har också
  växt dramatiskt, till över 730 partners globalt. Episerver, som ägs av IK
  Investment Partners, firar i år 20 år.

  – Episerver har under
  sina 20 år löpande utvecklats som produkt och tjänsteleverantör. Under 2012
  blev Episerver den första leverantören att på .NET kunna erbjuda en lösning som
  fullt ut integrerar innehåll och e-handel, ett av de viktigaste fundamenten
  till den nuvarande snabba tillväxten. Marknaden har nu mognat och efterfrågan
  på lösningar som driver affärsresultat genom att förbättra kundupplevelsen,
  hantera kommunikation i flera kanaler och öka konverteringarna, har accelererat
  under de senaste 12 månaderna. Vår försäljningstillväxt ger ett kvitto på
  detta, säger Martin Henricsson.

Leave a Comment