Acquia Certified Developers i Sverige

In Drupal by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

De första Acquia Certified Developer certifierade i Sverige har börjat dyka upp. Drupal har ansetts sakna en certifiering under många års tid. Ansvariga från Acquia har tidigare berättat för MKSE.com att man hoppas certifikatet ska avhjälpa kunders problem att verifiera kvalificerad kompetens på plattformen.

Acquia Certified Developer Drupal

Storsatsande och snabbväxande ProPeople har troligtvis redan flest certifierade. Redan innan sommaren skröt de om 23 certifierade. Även Wunderkraut har certifierat två personer under året.

Testet har visat sig vara, liksom det mesta inom Drupal-världen, en vattendelare. Engagerade utvecklare tycker att testet är alltför inriktat mot en ”enterprise-värld” där test av gamla kodknackarvärden inte får utrymme på samma sätt som kompetenser för att ta fram en corporate webbplats.

Leave a Comment