Eskilstuna kommun internportal på SharePoint 2010

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

Eskilstuna kommun med projektledare Erica Jonsson har gått live med sin nya internportal på SharePoint 2010. Ett projekt som pågått sedan 2009.

”Internportalen” ersätter det befintliga intranätet med syfte att bättre stödja ledning och styrning, medarbetarens dagliga arbete och samarbete samt vara den självklara interna kommunikationskanalen.

SharePoint 2010 valdes som plattform för lösningen p g a:

  • Sökfunktionalitet
  • Bättre stöd för metadata
  • Enklare att göra tillgänglighetsanpassning av lösningen
  • Rikare funktionalitet kring sociala medier och nätverk

Projektledare hos leverantörenFishbone Systems var Anders Fagerlund.

Kommentarer

  1. Pingback: SharePoint 2010 Blog on: Martin Edenström: Eskilstuna kommun internportal på SharePoint 2010 | Social Networking & Digital Collaboration news, tips, guides...

Leave a Comment