Exsitec köper upp Spot On, vill bli bättre på e-handel

In E-handel, litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IT-bolaget Exsitec AB förvärvar Spot On med kontor i Jönköping och Göteborg för att bli starkare inom digitala tjänster. Noterade Exsitec jobbar med ERP-system, applikationsutveckling, IT-drift, systemimplementation och har 500 anställda. Spot On, med 50 anställda, kommer framöver att driva affärsbenet digital handel innehållande e-handel (Litium, Storm Commerce, Episerver (sic!) och Umbraco) och CRM inom Exsitec. Kommunikationsmässigt kommer Spot On behålla sitt namn.

” – Spot On är väldigt duktiga på e-handel och har speciellt en stark position inom B2B-segmentet vilket vi tror är en av de viktigaste tillväxtområdena inom verksamhetsstödjande IT framöver. Man har en mycket stark marknadsposition på e-handelsplattformen Litium, som vi på Exsitec redan arbetar med, och man tillför också en kapacitet inom plattformen Storm/Jetshop och inom SEO som vi på Exsitec saknat tidigare. Tillsammans ser vi att Spot On och Exsitec framåt kan hjälpa våra kunder att öka sin e-handelsnärvaro och öka sin möjlighet att på ett effektivt sätt betjäna sina kunder. Tillsammans kan vi också snabbare öka marknadsandelen och befästa positionen som marknadsledande på Litium i Norden.”

säger Exsitecs vd Johan Kallblad.

”De senaste årens framgångar har uppmärksammats positivt bland nya medarbetare, kunder och också bland investerare. När vi träffade Exsitec första gången kände vi direkt att det fanns många gemensamma tankar omkring flera för oss viktiga frågor såsom kundvärde, kultur och medarbetare. Med Exsitec i ryggen får vi en möjlighet att dels expandera geografiskt och dels tillgång till struktur och processer inom HR, försäljning och marknad – områden vi tidigare identifierat som viktiga kommande satsningar för oss.”

Säger Spot Ons Stefan Selvander. Det är inte första förvärvet för De köpte så sent som för ett år sedan upp litium-fokuserade Woocode för 38,5 Mkr. Även Spot On har ägnat pandemin åt att snabbt växa egna verksamheten genom förvärv.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Biblioteksmediajätten köper in Norce e-handel för att framtidssäkra