Fler kommuner väljer SiteVision, ersätter mer kostsam Episerver CMS

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

SiteVision tar två ytterligare kommunkonton från sin nemesis Episerver. Ledningsrepresentanter berättar även för MKSE.com att kostnadseffektivitet och användarvänlighet ska ha avgjort när Strängnäs (tidigare i Episerver) och Timrå kommer valde ny leverantör för sina respektive webbplatser.

Episerver har på sistone gjort om sin licens- och kostnadsmodell till att bli mer molnbaserad. Vilket uppenbarligen inte fallit svensk offentlig sektor helt i smaken.

Timrå kommun ska dessutom bygga ett nytt socialt intranät och en digital arbetsplats för sina drygt 1 700 medarbetare med SiteVision. Båda kommunernas webbplatser kommer driftas i SiteVision Cloud framöver.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IT- och lagkrav samt djupintervjuer formade nya Arbetsförmedlingen intranät

Sitevision har en stegvis ingångskostnad om 75 000 SEK med en tillhörande årlig kostnad om 33 000 SEK för en server. Molnversionen ska ligga på omkring det sammanslagna i årlig, rörlig kostnad.

Episervers ofta omnämnda, klassiska licenskostnad om 115 000:- SEK för on-prem gäller inte längre. Den nya prislistan är alltid individuell per kund, men anses av några tidigare licensägare ha:

”Åtminstone tre- eller fyrdubblats per år”.

Vilket motsvarar runt 300 000 – 400 000 SEK per år i:

  • Episerver Cloud Hosting – SaaS
  • EpiserverCloud Hosting – PaSS
  • Episerver Cloud Hosting – IaSS
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Norrköping köper in ny varumärkesplattform av Consid

Eller:

  • Episerver Cloud Licensing – On-prem (!)
  • Episerver Cloud Licensing – Cloud

utförande.

Alla AI / Machine Learning investeringar och digitala projekt som pågår runt om i Sverige

MKSE.com har samlat på sig en lista med alla investeringar.