Förlaget Oikos Editorial Office valde Drupal CMS

In Drupal, Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Happiness har producerat den responsiva drupalplattformen för Oikos Editorial Office, ett förlag baserat vid Lunds Universitet, som publicerar ett antal vetenskapliga tidskrifter inom ekologi och biologi samt ger ut och säljer vetenskaplig litteratur.

Den Drupal 7-baserade multi-site plattformen är integrerad med Wiley-Blackwell (ett internationellt förlag för akademiska publikationer) där författare skickar in manus och redaktörerna hos Oikos Editorial Office olika tidskrifter styr vilka artiklar som accepteras samt ger möjlighet till en Early view av dessa artiklar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Karlstads Universitet fortsätter satsa på Drupal-svit

Annan funktionalitet som återfinns på vissa av webbplatserna är Altmetrics integration (visar spridning och citat), exportfunktionalitet till Mederlay (ett program för att hitta, dela sortera och läsa vetenskapliga artiklar), sökbart appendix, kategoriserad FAQ, blog, Disqus-kommentarer, en enklare (ej responsiv) webbshop med kortbetalning samt ett intranät med diskussionsrum för medarbetare.

Projektet omfattar förutom Oikos Editorial Office även ett antal vetenskapliga tidskrifter samt Nordic Society Oikos:

http://www.avianbiology.org
http://www.ecography.org
http://www.oikosjournal.org
http://www.hereditasjournal.org
http://www.nordicjbotany.org
http://www.ecologicalbulletins.org
http://www.nordicsocietyoikos.org

Leave a Comment