Granngården satsar på SharePoint 2013 intranät

In Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

DQC står bakom leveransen av ett nytt SharePoint 2013 intranät till Granngården. En gemensam vision var att intranätet skulle vara en naturlig startpunkt och ett självklart val för informationsdelning.

Sofia Ståhlros som är intranätansvarig på Granngården säger att:

”- Vi utvärderade en rad olika plattformar efter våra behov. SharePoint 2013 är en modern, skalbar och pålitlig plattform som vi kan växa i. En av de primära fördelarna med SharePoint 2013 är dokumenthanteringen och samspelet med Microsoft Office.”

Vidare bjuder hon på intranätprojekttipsen:

”- Avsätt intern tid. Det är oerhört viktigt att ha en förståelse för att intranätprojekt är tidskrävande för verksamheten. Det är givetvis viktigt att ha med sig en engagerad ledning som visar vägen. Involvera nyckelanvändarna i ett tidigt skede. Olika målgrupper har olika behov och drivkrafter vilket är oerhört viktigt att ta i beaktning när intranätet utformas.”

För 18 månader sedan köpte även Granngården en en hybris e-handel framtagen av iStone och Cloud Nine.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Strateger från Singular Studios, Fyr och Pineberry samlas i ny gruppering

Granngården är en riksomfattande butikskedja med 109 butiker runt om i Sverige.

Leave a Comment