Formpipe lägger ned i Danmark, fokuserar på Sverige

In ERP/ECM, Formpipe Platina, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Två nya svenska Platina-kunder i december värda totalt 4 Mkr är de goda nyheterna. De tristare från Formpipe samma månad är att det danska kontoret för konsultation säljs av till KMD.

Detta efter att en betydande kund som stod för 50% av omsättningen valt ny leverantör. 2014 bidrog denna del av verksamheten till cirka 10 % av nettoomsättningen.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 3,5 MDKK utfalla.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Malmö Stad köper in Formpipe ärendehantering, SiteVision och RPA på plats

Leave a Comment