”Generativ AI kan hjälpa företag möta ökad efterfrågan på innehåll”

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Krönika från MKSE.com partnerföretag
Krönika från betydande branschaktörer och deras ledning

Av Franck Attia, Nordenchef på Adobe:

När kundernas efterfrågan på innehåll ökar kraftigt behöver företagen svara upp mot det, där generativ AI kan vara ett viktigt verktyg. Bra kundupplevelser är också extra viktiga i tuffa ekonomiska tider. 

Kundernas efterfrågan på innehåll har ökat avsevärt, uppger nio av tio (89%) av över 9.000 proffs inom marknadsföring och kundupplevelser, enligt en global undersökning av Adobe. Samtidigt uppger bara cirka tre av tio (28%) av respondenterna att deras organisationer är bra eller mycket bra på att leverera innehåll.

Företagens bristande förmåga att möta kundernas efterfrågan på innehåll, som stigit delvis på grund av ökad digitalisering under pandemin, innebär att det finns goda möjligheter till förbättring. Företag kan bland annat använda data för att individanpassa innehåll och spåra insikter, påskynda distributionen av innehåll och automatisera exekvering.

Generativ AI tror jag kommer att bli allt viktigare framöver för att kunna hjälpa företag med bra och relevant innehåll, när och där det passar kunderna. Det gäller både bilder och text. En viktig aspekt är transparens, där referenser om metadata kan visa information som namn, datum, verktygen som använts för att skapa bilder och eventuella redigeringar som gjorts i bilderna. Det är också viktigt att använda kommersiellt säkra AI-verktyg, där leverantören av AI-verktygen transparent delar med sig av hur modellerna har tränats och att immateriella rättigheter förblir skyddade.

 Vi vet att ledande varumärken investerar mer i innehållsskapande och förbättrade arbetsflöden för att lyckas, jämfört med varumärken som inte är lika framgångsrika. Adobes vd Shantanu Narayen har sagt: I kärnan av varje fantastisk upplevelse finns en känslomässig koppling. Bra innehåll spelar en stor roll för att få det att hända. När ekonomin är utmanande behöver företag och organisationer se till att deras kunders upplevelser är bästa möjliga för att skydda den befintliga kundbasen och bygga varumärkeslojalitet. Och när kunderna fortsätter att höja ribban för fantastiska upplevelser kommer det att vara avgörande för företag att svara med bra och relevant innehåll.

Företag behöver sätt att öka sin effektivitet och förbättra arbetsflödet, genom bland annat lämpliga processer och teknik, där generativ AI kan vara en del.

Jag tror att en orsak till den stora skillnaden mellan kundernas önskemål och vad företagen levererar är att många företag prioriterar mer kortsiktiga aspekter. De flesta ledande befattningshavarna fokuserar på omedelbara behov i deras organisationer, vilket haft högre prioritet än långsiktig planering och strategi.

Kortsiktighet är förståeligt i en värld med tuffa ekonomiska utmaningar där många företag är extra kostnadsmedvetna. Framgång förutsätter så bra kundupplevelser som möjligt – där bra och relevant innehåll är viktiga delar – för att bygga lojalitet med varumärket, behålla och helst öka marknadsandelarna. Fokus på bra och relevantakundupplevelser är extra viktigt i dessa tider för att behålla kunder som annars tenderar att minska sina utgifter.

Innehåll, där generativ AI är ett instrument, kommer ge mer personliga upplevelser. Dessa kommer bidra till högre lojalitet, vilket gör det möjligt för företag att utveckla mer långsiktiga relationer med sina kunder.