Hultafors Group köper upp ny B2B-portal, DAM, PIM och PLM tillsammans med CoreChange

In Headless / Decoupled CMS, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hultafors Group har en ny partner i Göteborgsbaserade CoreChange. CoreChange ska det senaste året stöttat Hultafors Group med en djupgående analys innehållande en ”digital genomlysning” som bland annat skulle kartlägga och fastställa om befintliga plattformar, tekniska förutsättningar och struktur. Därefter tog man sikte på ny B2B-portal och behoven av DAM, PIM och PLM.

0 st
nya system väljs ut samtidigt
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

” – Just nu befinner sig Hultafors Group på en digital tillväxtresa. En resa där vi ska tredubbla omsättningen. IT har en central roll för att möjliggöra expansionen och säkra den framtida tillväxten. Jag har en fast övertygelse om att vi, tillsammans med våra kunder, kan optimera deras inköp, arbeta med totalkostnadseffektiviseringar samtidigt som vi skapar en modern infrastruktur. För att lyckas med vår digitala tillväxtresa har vi enats om fem viktiga principbeslut för hur Hultafors Group skall bygga framtidens digitaliseringslösning; Cyber Security, Microservices, API-first, Cloud Native och Headless (M.A.C.H). Dessa utgår vi från som grundteser i alla våra projekt kopplade till vår digitala tillväxtresa för att erbjuda koncerngemensamma system och tjänster. Dessa används sedan lokalt per varumärke för de olika marknaderna. Alla skalbara, framtidssäkrade och dessutom nytänkande.”

Säger Martin Edling, CIO Hultafors Group. CoreChanges expertis och erfarenhet av att driva upphandlingar inom M.A.C.H och Composable är några av de egenskaper som var avgörande för Hultafors Group vid valet av partner.

Under pandemin köpte även Hultafors Group och varumärket Hellberg Safety upp en Dato headless CMS med GraphQL API stöd. Den stod byrån Humblebee för.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nya ägare in i CoreChange