inUse växer i Stockholm, öppnar utomlands, HiQ affärsutvecklare ny ledare

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Strax innan jul presenteras Jonas Ehrling som ny regionchef på inUse Stockholm. Han ska ha en gedigen erfarenhet av affärsstrategi och att bygga upp arbetsgrupper.

Han kommer närmast från HiQ i samma stad och brinner för inUses fokusområde hållbarhet samt för projekt ”som gör skillnad”. UNHCRs insamlingsprojekt nämns som ett exempel. Inte minst efter att ha diagnostiserats med en hjärntumör för två år sedan som ”gjorde om hans mentala priolista rejält”.

Nu ska inUse växa under 2017. Både i huvudstaden samt utomlands. Sedan tidigare har man ett ”smart city” projekt för Denver i USA på kundlistan. Det har lett till att anställde Kjell Persson numera även finns representerad i staden.

Nya på kundlistan 2016 är Metria, Jeppesen, Socialtjänsten, Stockholms stad, Ale samt ett större Effektkartläggningsprojekt då 125 sajter slogs ihop till en.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheten för tillgängliga medier handlar upp ny partner och webb

Leave a Comment