Kassaupplevelser och Shopify Magic AI ibland 100 nyheter från växande Shopify

In E-handel, Nyheter, Shopify by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Shopify har släppt ut hela hundra uppdateringar i senaste SaaS-upudateringspacken. Den kom strax innan kvartalsrapporten redovisades för några timmar sedan. Rapporten visade på ökade intäkter om 31 procent upp samt prenumerationsintäkter på runt 4,5 mdr SEK. Bolaget är värderat till runt 790 mdr SEK.

0 mdr
värderas bolaget till
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Ibland de nysläppta tilläggen syns:

  • Shopify Magic – En svit med AI-aktiverade funktioner integrerade över Shopify-plattformen för att göra det enklare för handlare att driva sina företag.
  • Sidekick, som drivs av Shopify Magic – En AI-aktiverad handelsassistent som gör det möjligt för handlare att använda AI för att öka produktiviteten, förbättra arbetsflöden, fatta smartare beslut och lägga mindre tid på operativa uppgifter.
  • Shopify Collective är en business-to-business-lösning som ska göra det möjligt för handlare att köpa produkter från andra varumärken på Shopify och få dem skickade direkt till sina kunder.
  • Shopify Marketplace Connect-appen – Ett centraliserat nav för handlare att sälja på alla större marknadsplatser, inklusive Amazon, eBay och Walmart, samtidigt som de ansluter, hanterar och utför sina beställningar via Shopify.
  • Shopify Checkout – Ska ha utökat med över 15 nya API:er och uppdateringar, vilket gör det möjligt för partners och utvecklare att skapa ”checkout/kassaupplevelser” med appar och hantera dem i ”checkout/kassaredigeraren”, och skala tillsammans med handlarna när deras kassabehov blir mer komplexa.
  • Shopify Credit – Ett fullbetalt företagskreditkort exklusivt för Shopify-handlare, som belönar dem genom att erbjuda cashback tillbaka på de kategorier där mest spenderas.
  • Shop Cash – Rewards program
  • Shopify Bill Pay – Utläggshantering

Och så är Salesforce avhoppade co-CEO Bret Taylor ny i sommar in i Shopifys styrelse.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Air Up satsar på Sverige tillsammans med Contentful och Shopify