Kentico blir Kontent.AI, tar in 0,4 mdr. Utmanar Adobe och Sitecore

In Headless / Decoupled CMS, Kontent.ai, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Kontent.ai startade som ett fem man stort internt startup-team på Kentico inom headless och API-fokuserad contenthantering och collaboration.

Kontent.ai blev ett fristående företag (Kontent by Kentico) häromåret och nu tar tar det avknoppade bolaget över Kenticos erbjudande inom headless och CMS-området. Bolaget tar samtidigt in 40 miljoner USD i tillväxtkapital från Expedition Growth Capital och utser Bart Omlo till ny CEO. Grundaren Petr Palas sitter kvar som styrelseordförande i båda bolagen. Kentico kommer jobbar vidare med partnerskap, kunder, CX/biosfärprodukter (Kentico Xperience 13) och annat.

Adobe samt Sitecore namnges i ett uttalande som förslag på system som ska vara på väg ut. Där Kontent.AI kan vara ett headlessalternativ.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Större CX/Marketing Cloud aktörer väljer ansluta till MACH Alliance