Knepiga CMS-termer #22: REST och RESTful

In API, Sociala media / web2.0 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

REST, Representational state transfer, har under 5-6 års tid utkämpat en kamp mot SOAP, WSDL och olika WS-* specifikationer om vilken web service (webbtjänst) standard som är den bästa för tjänst-till-tjänst kommunikation. REST myntades för 12 år sedan (!) av Roy Fielding i ett examensarbete.

Idag är de flesta överens om att REST nog är det vettigaste.

REST är en upprättning principer som definer hur webbstandarder, som HTTP och URI:er, ska användas. Nyckelorden här är:

  • Varje “sak” ska ha ett ID
  • Länka ihop ”saker”
  • Används standardiserade metoder (för igenkänning)
  • Det finns regler för när fler metoder skickas samtidigt
  • ”Stateless communication” gäller, inga servrar anropas

”RESTful” är när en tjänst, ett verktyg eller t ex ett CMS nyttjar priciperna på ett godtyckligt sätt.

Idag nämns RESTful och REST i nästan samtliga CMS-tillverkares whitepapers, web service-genomgångar eller utvecklingsbloggar.

Leave a Comment