Knepiga CMS-termer #26: RESS

In Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

RESS är det nya svarta inom responsive design. Det är en term myntad 2011 av Luke Wroblewski som står för Responsive Web Design + Server Side Components.

Då responsive design ibland inneburit att design bara skalas om och inte komprimeras eller storleksoptimeras drabbas laddtider och därmed t ex användares mobila abonnemangs dataplaner.

Idén är att hitta den bästakombinationen av klientside-teknik tillsammans med serversidteknik för att i rätt läge generera och presentera innehåll.

Tanken är att det större arbetet med innehållsgenerering för rätt upplösning och enhet förläggs till den senare av de två.

Optimerad data kan inkludera markup source order, olika media, applikationsdesigns eller tom URL-struktur om så behövs.

Både responsive design och RESS brukar kallas en del av den mer omfattande adaptive design.

 

Kommentarer

Leave a Comment