Konsumentverket satsar vidare på EPiServer för 6 sajter

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

Sogeti väntas via ett nytt ramavtal jobba med Konsumentverkets samtliga EPiServer-webbplatser under 2013-2014.

De är:

  • Konsumentverket.se – Navet i Konsumentverkets externa webbnärvaro.
  • Konsumenteuropa.se – Konsumentverkets systerorganisations webbplats som arbetar för att främja gränsöverskridande handel.
  • Ungkonsument.se – Konsumentverkets ungdomsinriktade webbplats som arbetar för att informera ungdomar om deras konsumenträttigheter.
  • Portalen – Extranät för Konsumentverkets vidareförmedlare/informationsspridare i kommunerna.
  • Kovnät – Konsumentverkets intranät.
  • E-utbildning – Framtida samlingsplats för Konsumentverkets e-utbildningar.

Sogetis uppdrag kommer att genomföras i nära samarbete med Konsumentverkets egen personal.

”– Förtroende fick vi tack vare vår stora expertis kring webbutveckling och webbpubliceringsplattformen EPiServer i synnerhet. Vår kunskap kring anpassning av webbar till mobila enheter, så kallad responsive design, var ytterligare en framgångsfaktor bakom det nya avtalet.”

säger kundansvarig Sofia Tönnberg.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HSB flyttar till Optimizely DXC-molnet efter ett decennium, ny partner

Kommentarer

  1. Very useful post I really appreciate it…keep up the good
    work. Thanks!

Leave a Comment