Läkare utan gränser sjösätter SharePoint 2013 kommunikationsplattform

In Drupal, Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Genom studentprojektkursen Demola har Bool hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013.

läkare utan gränser

Kommunikationsplattformen används av Innovationsprojektet inom Läkare Utan Gränser (MSF-Sweden). En intern plattform där man kunde hitta och samla information om olika frågor. Organisationen får ofta ny personal som enkelt behöver kunna få rätt information i rätt ordning.

Mobile Heights initierade projektet.

Demola är en projektkurs som sammanför akademin, företag och den offentliga sektorn genom studenters innovationer.
Läkare Utan Gränser (på Drupal 7 av Ziggy) ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Läkare Utan Gränser bedriver projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver de verksamhet i fält.

Leave a Comment