Knepiga CMS-termer #29: LESS

In Javascriptramverk by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

LESS är ett sätt att utöka och förbättra CSS produktion genom ett bibliotek med dynamiskt egenskaper. LESS ger nya variabler, ”mixins”, operativ och funktioner. LESS fungerar både server-side (med Node.js och Rhino) eller på klientsidan (för modernare webbläsare).

http://lesscss.org/images/logo.png

Här finns en editor där frontend-utvecklare kan testa LESS.

LESS har skapats av Alexis Sellier, den senaste versionen av ramverket är 1.4.0.

Leave a Comment