Lincube köper upp Data Talks i Marketing Automation satsning

In CDP, DMP, CRM Customer Relationship Management, CXM, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Den nystartade Marketing Automation-aktören Data Talks och Lincube, som tidigare delat kontor, kommer slå ihop sina säckar för att agera som en stark gemensam enhet på marknaden inom CRM och Marketing Automation. Tillsammans hoppas de bättre kunna hjälpa kunder att skapa tillväxt och högre lönsamhet genom att använda kundernas beteendedata. Lincubes VD Stefan Lavén hoppas att kunderna ska se helheten.

“Marketing automation har gått från att vara relativt okänt till att vara ett av 2017 års viktigaste områden. Vi ser ett stort värde i vårt samgående. Lincube har tjänster för att hjälpa sina kunder att hitta insikter i stora mängder data som behövs för att kunna få en bra utväxling på marketing automation.”

Säger Philip Nordfeldt, VD Data Talks.

Både Lincube och Data Talks kommer att behållas och användas som varumärken även om bolaget formellt heter Lincube. Förvärvet sker i form av Lincubeaktier. Lincube jobbar med BI, Business Intelligence och omsätter runt 27 Mkr.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera.