Malmö stad och Lunds kommun handlar upp RPA av Capgemini. Inleder robotisering

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Giovanni Leoni, strateg vid Malmö stad, berättar att den gemensamma RPA-upphandlingen (Robotic Process Automation) som pågått under våren avslutats. Capgemini fick uppdraget att börja robotisera de sydsvenska kommunerna. RPA-projekten ska lägga en grund för ett samarbete mellan Malmö stad och Lunds kommun som syftar till att göra saker smartare tillsammans.

Syftet är att:

”Skaffa förmågan att förstärka människan genom att använda avancerad teknologi”.

Avtalet ska gälla för Malmö stads alla förvaltningar och innefattar bland annat uppstartsprojekt, licenser och konsultstöd med allt från identifiering av processer, utveckling och förvaltning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Innovationslabb och design thinking studios läggs ned, nya disruptiva trender under 2024

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, KI, Avanza och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss