Mölndalsbostäder köper in ny digital arbetsplats

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Consid har levererat en heltäckande, ny digital arbetsplats åt Mölndalsbostäder. Det nya intranätet som når samtliga anställda och möjliggör intern kommunikation, ordning och reda, åtkomst till ny funktionalitet samt digitalt samarbete har just lanserats.

Lösningen är en implementation av standardiserade funktioner i Office365 med SharePoint Online och Teams-stöd. Consid kommer efter lanseringen kontinuerligt att arbeta vidare med proaktiv rådgivning och olika typer av vidareutveckling av molnplattformen.

Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som arbetar med att förse Mölndal med bostäder. De har sedan år 1947 byggt och förvaltat hyresrätter och har i dag cirka 3900 lägenheter, varav 820 är specialanpassade för särskilt boende, som t.ex. äldreboende och kooperativa hyreslägenheter.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Kommunwebb med miljon besökare bygger om, snabbhet och AI i fokus