Mora, Orsa och Älvdalen köper in Public 360°

In Public 360° by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har tillsammans avropat .NET-baserade Software Innovation Public 360° för att få ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem.

Kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen samverkar i flera andra olika former. Kommunerna vill att det ska enklare att följa ärenden mellan kommunernas förvaltningar framöver. MicroSoft Active Directory, MicroSoft Outlook och MicroSoft SharePoint har integrerats i lösningen.

Leave a Comment