Netlights konsulter värderas till 3,25 Mkr per person

In CXM, E-handel, Nyheter, Offentlig sektor, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IT-och managementkonsultbolaget Netlight med runt 1700 personer (inklusive stab som sälj, HR och ledning vilket troligtvis höjer siffran per anställd med 8-10%) på kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Zürich och Amsterdam har tagit in riskkapitalbolaget Neqst som ny delägare.

De har köpt upp 10 procent av aktierna till en summa som ger ett totalvärde på hela 5,5 miljarder SEK för Netlight. För det främst resurskonsultingbaserade bolaget (de finns få om inga egna IP i form av produkter eller unika samarbeten etc.) ger det ett konsult- och medarbetarvärde i exakta summor om hela 3,250 Mkr per person. Den typen av värderingar är mycket ovanliga, men kan ha hjälpts upp av att IT-resurskonsulting av Netlights modell gått mycket bra under pandemin och väntas fortsätta göra så under åren som kommer med Covid-19.

Vi har mer på samma ämne:  VD-skifte på Netlight, ledningen hamnar i Finland och Tyskland

Acceptansgraden[ppp_patron_only level=”1″ silent=”no”]bland de ungefär 1.000 aktieägarna uppgick till 99,8 procent. Fram till nu har Netlight till ungefär 60 procent ägts av de sex grundarna Lars Olof Elfversson, Anders Larsson, Jonas Hovmark, Henrik Sidebäck, Erik Ygberg och Kristoffer Nilsson.[/ppp_patron_only]