Nytt API ger utvecklare tillgång till sökbeteende hos besökarna på webbplats

In Infomercial, Sökmotor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

MKSE infomercial

 

Den sökmotoroberoende sökanalystjänsten Visitors Voice har i dagarna lanserat ett API, som ger utvecklare tillgång till olika data om sökbeteendet hos besökarna på en webbplats eller intranät.

”- Det är ett stort problem idag för redaktörer att veta hur de effektivt kan förbättra sina texter. Web Service Award konstaterar att kvalitetssäkringarna är bristfälliga och det vill vi ändra på.”
berättar Pontus Rosin på Adeptic som utvecklar tjänsten.
Visitors Voice api
” – Med vårt API kan utvecklare bygga in mer intelligens i redaktörsgränssnittet och hjälpa redaktörer att arbeta mer datadrivet. Redaktörerna kan få hjälp med att prioritera texter och få förslag på vad som saknas.”
Visitors Voice API erbjuder möjlighet att hämta ut aktuella eller historiska trender i vad besökarna söker efter och vad som inte fungerar, vilket också hjälper redaktörerna att agera. Genom att titta på vad som eftersökts tidigare år kan redaktörerna ofta få en bra ide om vad som kommer bli populärt då många trender är återkommande. Visitors Voice används idag av runt totalt 20 kunder där några utgörs av Jusek, Almi, Danderyd kommun och Uddevalla kommun.
Läs API-dokumentationen eller pröva API:et utan att skriva kod eller beställa en API-nyckel via en API-konsoll.
Visitors Voice erbjuder en free trial för skarp drift samt utvecklare att öppna ett utvecklingskonto för implementation av Visitors Voice i sina projekt.

MKSE infomercial

Leave a Comment