Ökad innovation, produktivitet, effektivitet med ny av Office 365 SharePoint av Bool

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sveriges ledande Marketing Automation Event äger rum 13/11 i Stockholm.
Anmäl dig till MA Day med 1000:- SEK rabatt. Kod: ”VIP-MKSE”.
Jämtkraft är en av de senaste svenska användarna av ett Office 365 SharePoint intranät. De har även byggt bolagets nya ledningssystem på lösningen.

Målet med nya projektet är att sprida information genom organisationen, dela och utbyta kunskap, samarbeta i olika grupper och erbjuda dokumenthantering. Medarbetarna ska kunna fokusera på att leverera 100% förnybar el till hela Sverige. Intranätet bygger på Bools egna paketering och plattform Core. Ledningssystemet bygger på deras egna produkt Guide.

” – Den digitala arbetsplatsen är inte ytterligare ett system, det är en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden och engagemang som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. En talande beskrivning för den digitala arbetsplatsen är att se på den som den virtuella motsvarigheten till den fysiska arbetsmiljön. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna.”

Säger Peter Eliasson, Jämtkraft.