Ordlista för community projekt

In Chatbots, Community, Facebook Pages, Nyheter, Polopoly Atex by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det är nya termer som gäller när ni går från CMS till community projekt. Här följer en händig ordlista för dessa projekt:

 • Social Networking (nätverka)

Alla aktiviteter en medlem gör på en community för att underhålla och utveckla sitt personliga nätverk

 • Social Objects (sociala objekt)

Tjänster på en community vars syfte är att uppmuntra till aktivitet och interaktion mellan medlemmar

 • Social Capital (socialt kapital)

Summan av den trovärdighet som en medlem eller ägaren av en community har hos övriga medlemmar

 • Social Media (sociala medier)

Paraplynamn för alla interaktiva tjänster som används för gruppkommunikation, community, blogg etc.

 • ROSI (social avkastning)

Avkastning som medlem och ägare får genom att investera tid/engagemang respektive pengar i en community

 • Social Business Alignment (förankring)

Process som syftar till att förankra ett företags verksamhetsmål med syftet med en community

 • Social Business Model (affärsmodell)

Summan av alla intäktsströmmar och alla kostnadsbesparingar som gör en community lönsam

 • Personas (medlemsprofiler)

Representerar en riktig användargrupp, deras primära roll och huvudsyfte med att medverka på en community

 • Community Manager (communitychef)

Medlem som utgör länken mellan alla medlemmar på en community och ägaren av densamma

 • Lurker (snyltare)

Besökare som inte bidrar med innehåll på en community utan huvudsakligen konsumerar andra medlemmars innehåll

 • Troller

Medlem som medvetet postar falska eller kontroversiella budskap på en community i syfte att få uppmärksamhet

 • Community Evangelist (missionär)

Entusiast som med djup kunskap och passion befrämjar community i syfte att öka användningen

 • Contributor (skapare)

Medlem som bidrar med relevant innehåll på en community vilket skapar unika värden för medlemmar och ägare

 • Online Community (nätgemenskap)

Plats där medlemmar nätverkar och utbyter information kring ett syfte oberoende av tid och plats

 • Brand Ambassador

Medlem med stort socialt kapital som befrämjar ägaren av en community som en anställd, i ord och i handling

 • User generated content

Innehåll som skapats av och för alla medlemmar och ägaren till en community

 • Terms of use

Juridiskt bindande villkor och regler som måste accepteras för att använda tjänsterna på en community

Getupdated med Hans Leijström, Bo Engren m fl står bakom.

Leave a Comment