Rädda Barnens Ungdomsförbund valde Drupal av Rabash

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Joppe Svensson meddelar att Rabash lanserat en ny hemsida åt Rädda Barnens Ungdomsförbund. Den utvecklades i Drupal 7 och Rabash webb- och designkooperativ på totalt 8 personer stod för både formgivning och teknisk utveckling.

http://rbuf.se/sites/all/themes/rabash_rbuf/logo.png

Rädda Barnens Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för barn- och ungdomars rättigheter. Sidans fokus ligger på organisationens profilfrågor, kommande händelser samt nyheter. Alla lokalgrupper finns även representerade med egna avdelningar på sidan.

Releasen blev en tydlig, tvåspaltsuppdelad, trevlig sak med en del ikoner och ”element som går utanför ramarna”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nu har Karlstads kommun prövat på alla plattformar, väljer Sitevision för 15 Mkr

Leave a Comment