Så fungerar responsive design i e-post utskick

In Javascriptramverk, Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Ofta finns det någon typ av designmässig skalbarhet inbyggd i e-postmallar, men ska det bli riktigt bra finns numera riktiga mallar för responsive e-mail hantering.

I en genomgång nu i december har skalbart designstöd för 22 mailprogram supporterats. Detta utan att använda media queries (!).

Detta då större klienter, som Gmail, inte stödjer media queries och behövde tas omhand på ett speciellt sätt. Med vissa fixar hittade Zurb andra lösningar för responsiv email-hantering.

 

 

Atiendo

Leave a Comment