Sala kommun handlar upp digital arbetsplats, väljer Omnia intranät

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sala kommun ville modernisera och öka tillgängligheten till sin digitala arbetsplats. Därför köptes ett nytt Omniabaserat intranät in. Det ska blivit enklare för medarbetarna i kommunen att skapa, komma åt, hitta, redigera och dela information och dokument Informationen ska även ha blivit mer pålitlig, kontrollerad och relevant för ett ökat engagemang och ökad trygghet.

”– Förutom att vi var i behov av ett modernt intranät för att göra det lättare att publicera, hitta och dela information och kunskap behövde vi även skapa bättre struktur, kontroll och spårbarhet i all information. Till exempel saknades tydligt ägandeskap till informationen i vår tidigare plattform. 2018 påbörjade vi ett arbete för att kartlägga våra processer och behov. Utifrån detta underlag kunde vi genomföra en upphandling som Precio Fishbone vann då Omnia var den mest kompletta lösningen och uppfyllde våra behov på bästa sätt:”

Säger Cecilia Rasmussen, IT-projektledare på Sala kommun.

Fram till hösten 2020 hade Sala kommun aldrig tidigare haft ett traditionellt intranät. Det fanns en äldre Sharepointbaserad webbplats där information och dokument kunde delas, men lösningen uppdaterades sällan och saknade många efterfrågade intranätfunktioner, integrationsstöd med mera.

Sala kommun implementerar just nu även Microsoft 365 och Teams som organisationens primära samarbets- och skrivbordsverktyg.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Omnia köper upp och slås ihop med digital workplace kollega