Sveriges Radio släpper SR P0 intranät, hittar GDPR-lösning för Yammer

In Intranät, Nyheter, Offentlig sektor, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Utöver P1 och P2 finns även SR P0, statliga radiokanalens egna nya intranät. Det handlar om en Microsoft Office 365-produktion i Sharepoint med flera integrationer till Office 365 samt en återupplivad (!) Yammer-koppling som just lanserats. Det berättade Sveriges Radios Robert Frisk Hedin, Chef Företagskommunikation under tisdagens Smarta Intranät-konferens som MKSE.com sponsrar och är mediapartner till.

Efter att kartlagt vad Sveriges Radio, med flera regionala verksamheter och kontor, behövde med intervjuer och förstudier kunde arbetet med projektet sätta igång. SR har utöver själva intranätet även en ny kommunikationsplan som fördelaktigt togs fram samtidigt. Det har lett till bl a nya format för olika artikelserier som SR P0 använder sig av samt det har lett till att forma och sätta struktur för den egna nuvarande redaktionella organisationen. Ett omfattande arbete som bl a föregicks av att den tryckta Radiotidningen lades ned och gick in i P0 teamet.

Startsidan i Sharepoint är numera väldigt viktigt och omtyckt. Den har en hög öppenhet för medarbetarinteraktion i form av full redaktionell frihet (i anslagstavlor etc.) och blev en stor del av nysatsningens nav. Utöver det har bättre mobilstöd byggts in och efter att först den viktiga kommunikationskanalen i Yammer chatt lades ned (pga. GDPR krav efter lagens införande) hittade man nu ett sätt att återuppväcka Yammer. Yammers Azure moln i USA ska numera bytts till Europeiska moln som gjorde att SR kunde återlansera stödet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Cookies-accept är numera Visitor Relationship Management