Salesforce VD-intervju: Så fungerar vår svenska verksamhet 2017

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Nyheter, Online Marketing, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

MKSE.com fick förmånen att ha en sittning med Salesforce Vice President Nordics Baman Motivala under Salesforce Essentials som ägde rum i Stockholm under tisdagen. Baman bjöd på en hel del detaljer kring hur det, i mycket hög hastighet, ständigt expanderande och omstöpta företaget ser på sin roll just nu.

Det 18-åriga företaget blev nyligen världens snabbaste att nå en omsättning om över 5 miljarder dollar. Baman har samtidigt förvånansvärt få siffror att bjuda på om den svenska marknaden (inte ens antalet anställda är offentligt), men understryker att de globalt dominerande produktområdena som Service Cloud och Sales Cloud nu omsätter 3 miljarder dollar vardera. Samtidigt står Marketing Cloud, App Cloud, Commerce Cloud och alla de andra 30-40 produkterna och ”initiativen” för resten.

En omsättning som numera ska passerat de kända siffrorna och troligtvis då rymmer någon miljard till (7 mdr dollar?). Även i Sverige ska produktfördelningen och dess lokala omsättning se liknande ut.

Baman Motivala har jobbat på Salesforce sedan 12 år tillbaka och har sett hur många svenska mindre kunder av CRM:et växt i takt med att Salesforce droppade ”.com” samt började erbjuda en större produktportfölj. Det ska finnas spår av kundkonvertering från Sales och Service Cloud användare ut till att köpa in det betydligt nyare Marketing Cloud (främst några år efter ExactTarget förvärvet 2013). Men samtidigt inga uppenbara kopplingar hur svenska kunder expanderar sitt användande och sin Salesforce produktportfölj.

Intresserade av Salesforce Sales och Marketing Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som TeliaSonera och Volvo. Kontakta oss.

Marketing Cloud och Demandware / Commerce Cloud har däremot en ”enorm tillväxt i Sverige” menar Baman. Och målen för helåret med Marketing Cloud är ännu större, då:

”- Salesforce Marketing Cloud kan ta oss in till nya kunder vi tidigare inte hade någon ingång till.”

Liksom alla andra produktföretag inom sektorn fokuserar Salesforce Sverige idag på några industrivertikaler. Sverige har något färre än globalt. Det är FSI (bank och försäkring), Tillverkning/CPG/Retail, Telecom och Media. Globalt finns 2017 på vissa håll som i USA två till, eHealth samt Public. Stort i Norden men ännu inget eget vertikalfokus är även Transportation/Logistics.

För dessa industrivertikaler vill Salesforce visa på sin bredd, hjälpa kunderna att:

” – Ta ett mer helhetsgrepp om sin digitala transformation, hjälpa dem att finna nya sätt att tjäna pengar. Samt inte minst visa för dem hur de kan etablera ett samarbete mellan alla sina medarbetare och verkligen förstå ett företags uppsatta vision för transformation och digitalisering.”

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce prissättning och kultur ifrågasätts av experter

Leave a Comment