SAS lämnar Sverige och avnoteras, presenterar ny ”employee experience”

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

SAS ska avnoterats och lämna STAR Alliance efter att ha sålts till ett konsortium i Frankrike och Holland. Beskedet kommer nästan samtidigt som SAS IT och Göran Wendelius, Manager SAS Digital Workplace, står på scen på Smarta Intranät 2023 och berättar om bolagets nya ”employee experience” och intranät.

0 st
medarbetare får ta del av intranätet
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Det är en uppdateras Sharepoint Online i Dynamics 365-paketet som tagits fram senaste året. Lösningen ska ha byggts upp, eller främst out-of-the-box standaradkonfigurererats upp i ett projekt tillsammans med egna interna kommunikationsavdelningen samt HR avdelningen på SAS. Målsättningarna med projektet ska varit att tillhandahålla ett mer relevant, kontext korrekt innehåll där ”Information overload” undviks samt ett intranät som förmedla relevant och riktad information.

De olika stegen för att få fram det nya intranätet ska innefattat flera typer av målgruppsanpassning samt djup personalisering. Detta då det finns flera olika målgrupper på SAS som alla behövde sin information, i sin typ av enhet, på sina villkor sett till miljö, klimat, arbetsutrustning etc.

Lanseringen skedde i oktober 2022 och gick då ut till för 9000 medarbetare i olika länder. Målgrupperna bland dessa består till 30% av roller mer tjänstebaserade som utgår från kontoret. Samtidigt som 70% arbetar ute i produktion. Sysselsättningen och främst kanaler bland dessa innefattar Flight crew (som kör intranätet på en egen iPad), tekniker, Ground Personel, Admin (som främst använder egna mobilerna) Ledare (som främst vill ha övergripande, stöttande info på olika sätt från intranätet) samt Konsulter (som ska ha mer begränsad information i intranätet).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Trygg-hansa väljer ny plattformsleverantör, lämnar custom-lösningar