Sebago och Superga handlar upp Centra headless e-handel

In Centra, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Företagsgruppen Trendmark och Sebago har öppnat en ny D2C-kanal markerar för att modernisera samtliga varumärken inom koncernen. Superga och Jofama kommer ut inom kort. Målsättningen är att stärka närvaron online och expandera på flera marknader under kommande år.

0 Mkr
omsätter bolaget
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

”- Trots att flera av våra varumärken tidigare drivit försäljning via egen ehandel har dess fysiska etableringar alltid varit starkast. Men när vi gradvis började se förändringar i våra kunders köpbeteenden insåg vi att en större omställning var nödvändig för att kunna behålla vår framgång på lång sikt. Via Centras plattform har vi nu möjlighet att löpande rulla ut flera varumärken, med individuella sajter, från en plattform – och möta våra kunder digitalt via vassa DTC-kanaler. Lösningen sparar tid och pengar genom att effektivisera många interna arbetsprocesser som tidigare hanterats manuellt. Dessutom medför plattformsbytet en betydligt enklare hantering av vår B2B-försäljning, som fortfarande står för en stor del av vår verksamhet.”

Säger Charlotte Ericson, e-handelsansvarig på Trendmark. Bolaget har en omsättning på 85 Mkr.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nya partners kastar ut gamla e-handelssystem inom Skistar, satsar på Centra headless och Storyblok