Sitecore och Angular 2 när Norra Skogsägarna bygger om

In Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

I takt med att det blir allt vanligare att skogsägare inte är bofasta på deras skogsfastigheter ställs högre krav på digitala tjänster. Norra Skogsägarna ska därför bygga nya webbplatser på Sitecore och ska fortsätta samarbeta med Teknikhuset.

”– Som en led i vårt arbete med att uppfinna framtiden är våra webbplatser jätteviktiga fönster utåt. Målet är att utveckla och erbjuda lättillgängliga digitala tjänster som inte finns hos andra samtidigt som vi förmedlar kunskaper om skog och ansvarsfullt skogsägande.”

Säger Norras kommunikationschef Erik Jonsson.

Norra Skogsägarna är en skogsägarförening som ägs av 16 600 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige.

Parallellt med arbetet med de nya webbplatserna kommer även en ny version av Mina Sidor att tas fram. Mina Sidor är en webbplats för Norra Skogsägarnas medlemmar i vilken de ges en samlad bild över deras affärer med Norra. Men den byggs på ramverket Angular 2.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce eliminerade i årets Gartner DXP Magic Quadrant 2023

Leave a Comment