Smarta sätt att hantera risker i projekt

In Nyheter, Övriga / Custom CMS by edenstromLämna en kommentar

Står ert CMS projekt inför några risker? Klart det gör. Frågan är om ni har koll på dem. Ståtar ni med en god projektbudget och intentionen att vara förberedda är följande vara bra tekniker och stödverktyg för att tacka risker:

Delphi method eller Delphi Technique är en informationsinsamlingsteknik som genomförs via ett antal anonyma ämnesexperter. Dessa får uttrycka sig om ett ämne. De styrs av en moderator och svarar via formulär. Svaren sammanställs och skickas tillbaka till experterna för återkoppling. Flera vändor kan behövas för consensus.

Monte Carlo method, eller Monte Carlo analysis är en teknik som beräknar, eller itererar ett projekts kostnad eller plan ett större antal gånger. Med slumpmässig data om kostnad och längd. För att med ett flertal val sedan räkna ut en möjlig total kostnad och tid för projektet. Sköts via ett stödsystem. Kan kräva lång tid och datakraft att beräkna.

Decision Tree Diagram är ett sätt att strukturera risker som beskriver en situation och dess implikationer och möjliga scenarion. Den ger kostnaden och belöningen av möjliga val.

Leave a Comment