Så blir svenska advokatbyråns första införande av genAI-stöd för juristerna

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det har varit mycket snack om att en av branscherna som varit mest aktiva sett till att införliva egna LLM och promtpade lösningar för att ”chatGPA” fram bra copy, lösningar, avtal etc. med AI är juristerna och advokatbyråerna. Det finns flera fördelar för branschen, som är väldigt processtyrd, ofta säljer generiska, dokumenterade moment i flera omgångar och som alla år som lutat sig mot dokumenterade fakta och tunga skrifter. Rätt så perfekt för ett AI att lära sig, tolka och bearbeta för ett automatiserat svar.

0 st
anställda har byrån
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Nu berättar advokatfirman Delphi att de har valt att köpa in en AI-assistent från Zimply. AI-assistenten, kallad Dolph Lawton, kommer att fokusera på client intake-processen med kontroll och registrering av nya klienter och ärenden. Så ändå en ”lightstart” först.

Sophia Lagerholm, ansvarig för digital utveckling och innovation på Delphi, kommenterar:

” – Dolph är ett bra exempel på hur vi hela tiden söker efter nya smartare sätt att arbeta som är till nytta för både våra klienter och våra medarbetare. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant och erbjuda våra klienter den absolut bästa rådgivningen i komplexa affärer – vilket vi tror sker i samspel med AI eftersom det frigör värdefulla resurser för till exempel strategiskt beslutsfattande, problemlösning, proaktivitet och relationsskapande”.

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Foodora tar in Zimply och UiPath, Blue Prism samt Pega kompetens