Sogeti Sharepoint center ansvarade för dokumentlagring under SWEDAC konferens

In ERP/ECM, Extranät / Portaler, Nyheter, SharePoint MOSS 2007 by edenstromLämna en kommentar

Mats Stuhrmanns gäng vid Sogeti Sharepoint center i Göteborg, tillsammans med Sogeti Borås, har tagit fram en Sharepoint lagringplats för det stora antal dokument som produceras inför och under ILAC:s och IAF:s internationella generalförsamlingsmöten.

SWEDAC är kunden. Runt 1500 dokument producerades av 450 deltagare från 200 länder under konferensen. Undrar vad den totala projektkostnaden räknat per dokument landade på?

Förutom konferensdokumentplatser erbjuder Sogeti Sharepoint center (SSC):

  • Portaler (Publika webbar, Intranät och Extranät)
  • Samarbete (Dokumenthantering, Projekthantering, Kvalitetssystem, Verksamhetsledningssystem,
    Bokningssystem)
  • Affärsprocesser (Formulärhantering, Ärendehantering, Arbetsflödeshantering
  • Beslutsstöd (Finansiellt rapport- och analysstöd)
  • Sök (Databaser för globala säljreferenser, Search Server 2008 för Portaler, Identifikationssystem)
  • Uppgraderingar från tidigare versioner av SharePoint och CMS till MOSS
  • Learning Management System
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svenska kyrkan släpper Kornet, väljer SharePoint och Viva Engage

Leave a Comment