Spårbarhet, samarbete och faktaägare viktiga när Alecta avtäckte nya Agda

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Alecta tjänstepension är stolta över att för ett tag sedan kunnat visa upp sitt nya intranät. Under Smarta Intranät 2016 berättar försäkringsbjässen att de i nya Agda intranät haft flera givande målsättningar:

  • Det ska alltid finnas en tydlig ”faktaägare” inom Alecta
  • Spårbarhet var väldigt viktigt och målet var även..
  • Att kunna skapa ”skyddade samarbeten”.

Alla inloggade medarbetare skulle kunna känna igen sig genom att personalisera startsidan. Men Agda skulle även fungera som ”en gemensam ingång” för de anställda.

För att få igång användningen inom Agda så höll Alecta tre utbildningspass om dagen under tre veckors tid. Där gick man med varje medarbetare noggrant igenom delar som hur sökningen fungerade, möjligheter med dokumenthantering etc.

0år
sedan gällde andra CMS för Alecta

Lösningen byggs på Office 365 Sharepoint Online och har även aktiverat en Lync chatt för medarbetarkommunikation.

Alecta köpte 2006 in Episerver för externwebben men har numera även Sharepoint här.

Leave a Comment