Stockholms Stad och Kulturskolan satsar på SharePoint och Dynamics

In Nyheter, Offentlig sektor, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Stockholms Stad har lanserat en helt ny e-tjänst för att låta elever via en webbplats kunna anmäla sig till Kulturskolans kurser. Xlent Business Integration, med projektledare Martin Grünwald, ansvarade för produktionen tillsammans med Cybernetics, Creuna och Artefakt.

Kulturskolan hanterar 30 000 till 40 000 anmälningar per år och dessa gjordes tidigare via pappersblanketter. Nu har processen digitaliserats via ett SharePoint-gränssnitt tillsammans med Microsoft Dynamics CRM.

Affärsregler och kurskatalog byggdes upp i Dynamics CRM, presentationen av kurser samt visuellt gränssnitt för kursanmälan byggdes i Stockholms Stads e-tjänsteplattform (Sharepoint, Biztalk).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så blir nya Skolplattformen, leverantörer och plattformar handlas upp igen

Systemet byggdes även för att faktureringsinformation och integrerades med Stockholms Stads ekonomisystem Agresso.

Xlent Business Integration stod för arkitektur, integration (BizTalk), projektledning, CRM-utveckling och utbildning, Cybernetics stod för Sharepoint-, CRM-utveckling och integration, Creuna för interaktionsdesign/wireframes och Artefakt stod för design.

Leave a Comment