Svensk WordPress satsning för unga i krisdrabbade Ukraina

In Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Beetroot Resources har med stöd av SIDA skapat ett nytt pilotprojekt som syftar till att utbilda WordPress-utvecklare och skapa möjligheter till kvalificerade anställningar för unga Poltavabor.

beetroot academy

Utbildningssatsningen Beetroot Academy invigs genom svenska ambassaden i Kiev och syftet med är att på sikt bli något som hjälper till att bygga Ukrainas framtid. Mer relevant än någonsin med tanke på landets läge. Ett antal ungdomar ska få utbildning i WordPress och en skalbar modell ska tas fram för att få kunskapen att spridas till fler studenter, teknologier och orter.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Novare Pay handlar upp ny byrå och Webflow webb

Beetroot har även sedan tidigare kontor och WordPress-resurser i landet.

Leave a Comment