Svenska kommuner ignorerar nya DOS-lagen om WCAG 2.1 nivå AA tillgänglighet

In Nyheter, Offentlig sektor, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Efterlevnaden av den nya DOS-lagen om tillgänglighetsredogörelser på egna webbplatsen är dålig, påpekar Webperf och Marcus Österberg efter att gjort en mätning. Endast ett fåtal av drygt 300 st webbplatser har länkar som direkt leder till en redogörelse om tillgänglighet och om hur väl sajten linjerar med WCAG 2.1 nivå AA. Den nya lagen, som trädde ikraft 23/9, krävde även en länk till Digg.se för att användaren ska kunna anmäla bristande tillgänglighet.

Efter att sökt efter länkar med ordet “tillgänglighet” på alla kommuner och regioners startsidor visade det sig att enbart 12% av alla svenska kommuner och regioner har en startsidelänk med ”Tillgänglighet” nämnt. Varav majoriteten av omnämnandena inte verkar röra den nya DOS-lagen, men snarare artiklar om nya tillgängliga gångbanor och dylikt.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bara 309  svenska webbplatser klarar omfattande a11y-testet, storslam för Sitevision

Marcus påpekar även att utfärdarna missat att säga exakt var denna redogörelse skulle gå att hitta, vilket kan vara en orsak till bortfallet.