Svenska kyrkan släpper Kornet, väljer SharePoint och Viva Engage

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Svenska kyrkan har berättat mer om egna satsningen Kornet. En ny medarberar- och användarupplevelse för Svenska kyrkans hela 25 000 stycken registrerade, digitala användare runt om i alla anknutna stift, pastorat och församlingar.

0 ,7 %
valde ett samlat centralt intranät
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Först ska en omröstning ägt rum hur många inom Svenska kyrkan som hade intresse av att gå med i en centralstyrd, mer gemensam satsning. Det ledde till en smärre succé med hela 99,7 procent av alla som gärna ville gå med i intranätet och fimpa egna, individuella lösningar och intranätsalternativ.

Därefter skedde ett arbete med att hitta ett inspirerande och passande namn för blivande samlingspunkten. ”Molnet” och ”Skriet” var två tidiga förslag på namn som ej valdes ut, ”Kornet” blev det nya namnet. Det är en Microsoft 365 standardlösning som designats upp enligt Microsofts mer out-of-the-box erbjudna UI-stöd för SharePoint Online. Allt har skett i ett projekt som projektletts internt. Utöver Sharepoint används även nya Microsoft Viva Engage Employee Communication Platform samt Teams.

Efter en förstudie skedde både innehållsanalys, en större test/QA fas samt uppföljande aktiviteter och feedbackindrivning från alla berörda parter. Men tillhörande förbättringsarbete.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SAS lämnar Sverige och avnoteras, presenterar ny "employee experience"