Sveriges Radio köper in digital arbetsplats på SharePoint av Ninetech

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Ninetech är ny digitalleverantör till Sveriges Radio efter en större upphandlingsomgång. De ska först utveckla Sveriges Radios nya ”digitala arbetsplats”. Det är ett nytt intranät baserat på SharePoint. Målsättningen är att skapa en plattform som ska utgöra startpunkten och stödet för samtliga medarbetare i deras dagliga arbete.

En bättre känsla av ”ett företag” ska skapas. Arbetet har nyligen inletts med ett analys- & strategiarbete som genom att bland annat kartlägga användarnas behov samt förtydliga verksamhetens effektmål lägger grunden för Sveriges Radios nya digitala arbetsplats.

2013 berättade Avantime om hur de stod bakom SRs nya intranät. Då hade ett ”socialt intranät” med processstöd och kopplingar mot verksamhetsledningssystem tagits fram.

Sveriges Radio har tidigare år kallat sitt intranät det fantasifulla namnet ”Intranätet”.

”- Digital problemlösning och komplexa skräddarsydda lösningar är den typ av uppdrag som vår personal verkligen brinner för. Sveriges Radio siktar högt och har stora förväntningar på sin framtida digitala arbetsplats vilket gör uppdraget precis rätt för oss på Ninetech. Vi gillar utmaningar och det är med stor stolthet och glädje vi tar oss an uppdraget.”

Säger Andreas Blåeldh, VD på Ninetech AB.

0år
gammalt var bara Avantimes tidigare intra
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svenska myndigheter skriker efter Matomos Google Analytics-ersättare, konsulterna formerar sig

Leave a Comment