Teknikhuset bakom fyra samtidiga webbsläpp för Norra, adderar kontextuell marknadsföring

In Microsoft .NET, Nyheter, Responsive Design / Mobilwebb, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Norra berättar att de satsar på framtiden och har den senaste tiden arbetat med att utveckla sina digitala tjänster. Nu släpps hela fyra nya webbplatser för sina verksamhetsområden; Norra Timber, Norra Skogsskolan, Norra Skogsbyrån samt Norra Skogsägarna. Allt framtaget i samarbete med Teknikhuset i en ny Sitecore-miljö. Tidigare samlades all information under en gemensam webbplats.

Målet är att underlätta för medlemmar, kunder och övriga intressenter att hitta rätt information. Det långsiktiga målet är att kontinuerligt utveckla och erbjuda tillgängliga digitala tjänster samtidigt som man vill förmedla kunskap om skog och ansvarsfullt skogsägande.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Vissa förändringar i Gartner Digital Experience Platforms 2022

Norra ska ha använt sin nya Sitecore Experience Platform för att ta fram en utökad upplevelsehantering med kontextuell marknadsföring, innehållshantering, kontextuell informationsleverans, automatiserad kommunikation och bättre personalisering.

”-Vi har många besökare på norra.se och vårt mål är att underlätta för dem att nå information både genom mobil, platta eller dator. Givetvis vill vi även förmedla fördelarna med ett aktivt privat skogsägande som är både enkelt, roligt och lönsamt.”

Säger Ulrica Winberg-Jonsson som är kommunikationschef på Norra.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sitecore klev in hos Honda efter Adobe AEM end-of-license, nytt prestigekonto