Thinkable går i konkurs

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Service design-byrån Thinkable i Stockholm verkar inte lyckats hitta den köpare de sökte i höstas. I helgen inleddes Thinkable ABs konkurs.

Thinkables affärsidé var att skapa kundupplevelser och kommunikation som skulle hjälpa kunder att stärka varumärken, transformera sin affär och fördjupa relationen till sina kunder utifrån digitaliseringens förutsättningar och möjligheter. Bolaget med 13 anställda omsatte under 2016 18,9 Mkr med en liten vinst om 0,4 Mkr.

Att ingen valde ta över bolaget i dessa tider då mer eller mindre tre av fyra svenska service design och UX-byråer redan sålts vidare (om än inte alltid för några större belopp) eller stöpts om är uppseendeväckande. Thinkable stod ändå för ett större ansvar hos attraktiva, utvecklingsbara strategi och UX-konton som Swedbank.

Thinkable grundades av Anne T. Feist, Patrick O’Neill och Greg Henriques 2013. Den förstnämnda stod som VD vid konkursen. Swedbank, Anticimex och Flygbussarna fanns med på Thinkables kundlista.

Patrick O’Neill hör av sig och vill tillägga för MKSE.com att:

”Patrick O’Neill lämnade Thinkable AB och Thinkable Group AB den 14 juli 2016. Jag lämnade Thinkable AB som anställd detta datum och Thinkable Group AB som ägare detta datum och har inte något ägande kvar i bolagen överhuvudtaget. Sedan den 14 juli 2016 har jag jag inte haft något med bolagen att göra eller haft någon insyn överhuvudtaget. Det är tråkigt att Thinkable gått i konkurs men ingenting som jag har med att göra. Thinkable var ett välmående bolag med bra ekonomi samt stabila kundrelationer när jag lämnade bolaget. Bolaget omsatte ca 16 Mkr under 2016 givet årsredovisningen för 2016.”