Tietos Customer Experience Management affär växte med 34 % under vintern

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det verkar som nya AI-roboten Alicia T i Tietos styrelse gjort nytta. Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling (Customer Experience Management, CEM) visade en tillväxt på 34 procent på koncernnivå för det senaste kvartalet. Även molntjänster ska samma period ökat med 23 procent.

”- Det har varit ett viktigt år av tillväxt för Tieto, där vi tagit stora kliv i etableringen av nya affärsområden och i att förnya vår verksamhet i enlighet med nya strategin. Det ökar samtidigt behovet av ny kompetens och kontinuerligt lärande bland våra anställda.”

Säger Per Johanson, Sverigechef på Tieto.

Under 2016 nettorekryterade Tieto cirka 800 personer globalt, varav över 200 inom IT-tjänsteverksamheten Sverige. Tietos svenska verksamhet inom IT-tjänster växte med totalt 10 procent under det fjärde kvartalet 2016.

0st
nya rekryterade Tieto Sverige under hösten

”- Den positiva utvecklingen stödjer våra ökade investeringar inom tillväxtområden så som mjukvaruprodukter, datadrivna affärer, AI och våra interna startups. Digitaliseringen innebär en dubbel utmaning, där vi behöver både öka produktiviteten i verksamheten och samtidigt driva innovation och tillväxt.”.

Säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef för Tieto.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheterna: Sänk ert 395 SEK IT-timpris, annars är ni ute på 30 dagar

Leave a Comment