Twist & Tango ökar med 73 procent på hållbar Norce e-handel

In E-handel, Norce / Jetshop / Storm Commerce, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det är ett år sedan Norce såg dagens ljus genom sammanslagna Jetshop och Storm. Bolaget fick en egen kundbas om hela fyrahundra gemensamma kunder och bl a 10 miljoner transaktioner årligen genom Norce motorer.

0 %
ökning gav flytten
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Sedan dess har främst nyheten om ledningförändringar i VD roll etc. passerat egna nyhetsrummet men en gemensam kund bolaget jobbat mycket med under 2023 ska vara Twist & Tango.

Twist & Tangos större, nya digitala satsning med Norce som e-handelsplattform rör både B2C och B2B och ska ha haft hållbarhet som en omfattande röd tråd genom hela produktionen. Resultatet ska innefatta en ökning om +73% i bl a ökade intäkter.

” – Även om den största delen av Twist & Tangos försäljning kom från våra butiker, såg vi att behovet efter en ny e-handel var tydligt. Vi växte ur den plattform vi tidigare hade och i och med den stora potential vi såg i att sälja och finnas digitalt, både ur ett marknadsperspektiv och kundefterfrågan, var en ny plattform en förutsättning för att lyckas med en digital tillväxt inom företaget. Vi skulle både kunna inspirera och informera och sälja på nya sätt – och göra det smidigare och tydligare för våra kunder. Vår kommunikation skulle i så fall även kunna nå en bredare målgrupp och potentiellt få bättre spridning.”

Säger Elin Vilhelmsson, E-Commerce Manager, Twist & Tango.

Idag finns modeföretaget representerade i 15 länder och har fem butiker, två i Göteborg och tre i Stockholm. Den totala omsättningen ligger på 50 miljoner kr.

Norce omsätter enligt senare bokslutet runt 102 Mkr med en förlust om -8 Mkr.