Utdaterade applikationer hämmar svensk molnflytt, företagen inte alls redo för Cloud

In Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En ny undersökning baserad på inte färre än 1650 IT-beslutsfattare visar att endast fyra procent av de svenska och nordiska företagen tycker sig ha en egen god, optimerad organisatorisk förmåga och kunskap inom Cloud, molnstöd. Hela 66 procent av de svenska företagen (mot 45 procent globalt) säger att deras IT fortfarande bara påbörjat på sin molnresa eller befinner sig i ett ”stadium av förhoppningar”.

I Sverige uppger 33 procent av företagen att de avsätter 20 procent av IT-budgeten till att uppdatera äldre applikationer. Om tre år förväntas den kostnaden ha stigit till cirka 30 procent av IT-budgeten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture gör miljard-statement mot Adobe tillsammans med Sitecore

Detta trots att författarna av rapporten, Avanade, menar att företag kan minska driftkostnaderna med drygt 11 ​​procent genom en mer framåtlutad helhetssyn på molnet. Samtidigt som de kan öka sina årliga intäkter på flera sätt med molnbaserade applikationer.

Det globala genomsnittet visar att endast en femtedel av företagens applikationer har byggts om för molnet.

Ett hinder för att utnyttja molnets möjligheter att experimentera är bristen på kompetens. 74 procent av respondenterna på global nivå och 71 procent av de intervjuade i Sverige och Norden nämner bristen på rätt personer och kompetens som det största hindret eller ett väsentligt hinder för att anamma modern teknik för produktutveckling internt.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Systembolaget uppdaterar ViNet och Employee Experience för 6000 anställda, bygger dashboard

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss